Πρόσκληση Ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

 

 

ΚΙΑΤΟ 2/12/2019 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14680 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

ΠΡΟΣ  

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,   

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,  

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας την 6ην Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00′ μ.μ., σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ, βάση του άρθρου 1 του από 20-1/3-2-58 Β. Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4546/12-6-2018 (ΦΕΚ 101/12-6-2018)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΘΕΜΑ 

  

  1. Εκλογή αντιπροσώπου με τον αναπληρωματικού του, για την συγκρότηση του    Διοικητικού  Συμβουλίου του  Α.Ο.Σ.Α.Κ. 
Print Friendly, PDF & Email