Πρόσκληση Ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Aριθ.  Πρωτ. 4380

Κιάτο  10-3-2023

7η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ε Ι Δ Ι Κ Η

 

    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε   Ε ι δ ι κ ή    (δια ζώσης)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Καταστήματος  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   14η  Μαρτίου  2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018,  για την  λήψη  απόφασης  στο μοναδικό κάτωθι  θέμα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σικυωνίων.

 

Print Friendly, PDF & Email