Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24/10-10-2011

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 20699 Κιάτο 06 – 10 – 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 10 – 10 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικ. έτους 2011.

2. Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων για το Οικ. έτος 2011.

3. Έγκριση και παραλαβής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Τ.Δ. Μεγάλου Βάλτου» του Δήμου Σικυωνίων.

4. Παραίτηση από την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 72/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 3852/2010.

5. Αποδοχή παραίτησης της κ. Βαρδουνιώτη Γεωργίας από τη θέση της ως Προέδρου της Δημοτικής Κοιν. Επιχείρησης Στυμφαλίας (Δ.Η.Κ.Ε. ΣΤΥΜ.).

6. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 8/2011 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Κλημεντίου με θέμα «τροποποίηση προϋπολογισμού για λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

7. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελετών με τίτλους: 1. «Περιβαλλοντική Μελέτη του Γηπέδου Ανατολικής Τραγάνας Δ.Κ. Κιάτου. 2. Γεωλογική μελέτη του Γηπέδου Ανατολικής Τραγάνας Δ.Κ. Κιάτου.

8. Λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Αποτύπωση Δημοτ. κτιρίων Δημοτ. Ενότητας Σικυωνίων.

9. Λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Αποτύπωση Δημοτ. Κτιρίων Δημοτ. Ενότητας Στυμφαλίας.

10. Λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Αποτύπωση Δημοτ. Κτιρίων Δημοτ. Ενότητας Φενεού.

11. Λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Τοπογραφικές μελέτες Κοινοχρ. χώρων Σικυωνίων.

12. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Τοπογραφικές μελέτες κοινοχρ. χώρων Στυμφαλίας.

13. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Τοπογραφικές μελέτες κοινοχρ. χώρων Φενεού.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελετών με τίτλο: Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 29.9.2011 αιτήσεως του κ. Καρπάθιου Θεμιστοκλή που αφορά την φιλοτέχνιση του ανδριάντα του καθηγητού και Ακαδημαϊκού Ν. Ματσανιώτη.

16. Τροποποίηση της αριθ. 70/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων Θεάτρων Ν. Κορινθίας.

18. Καθορισμός χρήσης του ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης.

19. Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2011 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, ποσού 47.294,56 €.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 4/2011 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Διμηνιού σχετικά με τη διακοπή μίσθωσης Κοινοτικού Γραφείου.

21. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής Δ.Σ. στις ημερίδες που διοργανώθηκαν στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2011 στη Ρόδο.

22. Επαναπροκήρυξη μιας (1) θέσης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες μη ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

23. Ανάκληση της 197/2011 Α.Δ.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Επαρχιακού Δικτύου Δήμου Σικυωνίων (Οδοποιία Φενεός –Λίμνη Δόξα & Σύνδεση οικισμού Ανω Ταρσού με Ε.Ο. Γκούρας – Δερβενίου της Δημοτικής Ενότητας Φενεού)».

24. Ανάκληση της 263/2011 Α.Δ.Σ. περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος (6η Υ. ΠΕ) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλλιάνων και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Πολυδύναμο Ιατρείο Καλλιάνων».

25. Ανάκληση της 264/2011 Α.Δ.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος (6η Υ. ΠΕ) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Κέντρου Υγείας Κιάτου».

26. Ανάκληση της 265/2011 Α.Δ.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος (6η Υ. ΠΕ) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Κέντρου Υγείας ΓΚΟΥΡΑΣ».

27. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Επαρχιακού Δικτύου Δήμου Σικυωνίων (Οδοποιία Φενεός –Λίμνη Δόξα & Σύνδεση οικισμού Άνω Ταρσού με Ε.Ο. Γκούρας – Δερβενίου της Δημοτικής Ενότητας Φενεού)».

28. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, για την υλοποίηση του έργου: «Πολυδύναμο Ιατρείο Καλλιάνων».

29. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Κιάτου».

30. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Γκούρας».

31. Αποδοχή ποσού 1.548,03 € για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)», για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2011, τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη μισθωμάτων Α΄ εξαμήνου 2011.

32. Τροποποίηση προϋπολογισμού για δημιουργία και ενίσχυση διαφόρων πιστώσεων, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Λεονάρδου Παναγιώτη, σχετικά με τη μεταφορά περιπτέρου.

Print Friendly, PDF & Email