Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου της Συνεδρίασης 18/2011

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 17038 Κιάτο 24 – 8 – 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 29 – 8 – 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 8.00 μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Επαναπροκήρυξη δύο [2] θέσεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας.

2. Εκφραση ευαρέσκειας στην αποχωρούσα λόγω συνταξιοδότησης προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργία Θελερίτη σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3584/2007.

3. Εγκριση της αριθ. 5/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φενεού με θέμα: «Εγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού Ετους 2011.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 17/2011 απόφασης της Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: «Ονοματοθεσία Κοινοτικών δρόμων»

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 9/2011 απόφασης της Τ. Κ. Μουλκίου με θέμα: «Ονομασία οδών και πλατειών Μουλκίου»

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 10/2011 απόφασης της Τ. Κ. Αρχαίας Φενεού με θέμα: «Ονομασία Πλατείας»

7. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Δασάρχη Ξυλοκάστρου σχετικά με την παραχώρηση Γραφείου του Δημοτ. Καταστήματος του πρώην Δήμου Φενεού προκειμένου να στεγαστεί το Δασονομείο Γκούρας.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «ΝΕΩΝ ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Κιάτου για διεξαγωγή αγώνων την ποδοσφαιρική περίοδο 2011-2012.

9. Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 85.163,09€ έτους 2011 [Β’ κατανομή] στις Σχολικές Επιτροπές (ΝΠΔΔ) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

11. Διαμαρτυρία από μέρους του Δήμου μας, για την ολιγωρία του Υπουργείου και την μη επιχορήγηση στο Δήμο μας, για την πληρωμή των Υπαλλήλων που μετατάχτηκαν από τον ΟΣΕ στον Δήμο μας.

12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

13. Στέγαση Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Καλλιάνων.

14. Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για Δημοτικό – Γυμνάσιο Καλλιάνων.

15. Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

16. Τροποποίηση Προϋπολογισμού για αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

17. Ρύθμιση ή μη οφειλών προς τον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τ.Α’).

18. Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων Δημοτικών τελών έτους 2010 βάσει της 280/2007 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

19. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 3η Πανελλήνια Εκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011»

20. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου [ΚΤΕΟ] και της κάρτας καυσαερίων των φορτηγών ΚΗΙ-5497, ΚΗΙ-5519, ΚΗΥ-2216, ΚΗΥ-2211, ΚΗΙ-5476, ΚΗΗ-2925 και επιβατικού ΚΗΙ-5109.

21. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον Δημοτικό Υπάλληλο Ευάγγελο Σαρχάνη για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2011.

22. Ορισμός μέλους για την συμμετοχή του στο Δ/κό Συμβούλιο Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων.(σχετ. το αριθ. Π!β/Γ.Π.οικ.79479 του Υπουργ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

23. Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου μας στο «12ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» που θα διεξαχθεί στη ΡΟΔΟ
8-12 /9/2011.

24. Συγκρότηση Επιτροπής για τον επανακαθορισμό θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Σικυωνίων.

25. Εγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου στο Δ.Δ. Γκούρας» της 32/08 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ.

26. Εγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαχείρισης καλαμιώνων της λίμνης Στυμφαλίας»

27. Διακοπή εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις- Διαμορφώσεις Δημοσίων Οικισμών» της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

28. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Λαύκας» της αριθ. 25/2010 μελ. Τ. Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

29. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Τ. Δ. Καλιάνων» της αριθ. 38/2010 μελ. Τ. Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

30. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Τ. Δ. Τιτάνης» της αριθ. 51/08 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

31. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Οδοποιίας Κιάτου» της αριθ. 53/08 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

32. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας» της αριθ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email