Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 22/10/2012

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου  2012 και  ώρα  19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στα παρακάτω θέματα:

1.    Τροποποίηση –επικαιροποίηση  κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κιάτου.
2.    Σχέδιο Κανονισμού  Κοινοχρήστων Χώρων.

Οι  προτάσεις της Υπηρεσίας  είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 23/11/2011

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 7 Νοεμβρίου 2011

Αριθ πρωτ: 23045

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : 1.- Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3.- Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για τη Σύνταξη Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων.

2. Γνωμοδότηση για Τεχνικό Πρόγραμμα, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Προϋπολογισμό έτους 2012.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email