Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 22024
Κιάτο 26 Οκτωβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση κτιρίου πρώην Τροχαίας» προϋπ. € 12.600,00

2.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση τουαλετών δημοτικών κτιρίων» προϋπ. € 12.600,00

3.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων Τ.Κ. Κρυονερίου» προϋπ. € 12.000,00

4.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μποζικών» προϋπ. € 7.200,00

5.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Σουλίου» προϋπ. € 11.600,00

6.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κυλλήνης» προϋπ. € 12.600,00

7.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου» προϋπ. € 12.600,00

8.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Γκούρας» προϋπ. € 12.600,00

9.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση ισογείου κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μικρού Βάλτου» προϋπ. € 12.600,00

10.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργα διευθέτησης χειμμάρρου «ΟΛΒΙΟΣ» Δ.Ε. Φενεού προϋπ. € 7.200,00

11.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Εργα διευθέτησης χειμμάρρου «ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» Δ.Ε. Στυμφαλίας» προϋπ. € 7.200,00

12.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για αντιμετώπιση δαπανών.

13.- Εγκριση δαπάνης αμοιβής της Δικηγόρου Κοτίνη Χρυσούλας για δικαστικές ενέργειές της και διάθεση πίστωσης.

14.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου» προϋπ € 35.000,00

15.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση στέγης αποθηκών ΑΣΟ Δ.Κ. Κιάτου» προϋπ € 74.800,00

Print Friendly, PDF & Email