Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 20297
Κιάτο 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες».

2.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για αντιμετώπιση δαπανών.

3.- Αποδοχή δωρεάς ποσού € 4.500,00 από το Ιδρυμα «Βασιλείου Γ. Μελά»
για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στο 5ο Νηπιαγωγείο Κιάτου (Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων)».

4.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Μοσιάς» προϋπ. € 7.200,00

5.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεσινού» προϋπ. € 12.600,00

6.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Γκούρας» προϋπ. € 7.200,00

7.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση οδοποιϊας Τ.Κ. Κεφαλαρίου» προϋπ. € 7.200,00

8.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση οδοποιϊας Τ.Κ. Λαύκας» προϋπ. € 7.200,00

9.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων Τ.Κ. Γκούρας, Αρχαίας Φενεού, Κάτω Ταρσού» προϋπ. € 7.200,00

10.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για έλεγχο τίτλων και παράσταση κατά τη σύνταξη συμβολαίων αγοράς στον αρχαιολογικό χώρο στην Τ.Κ. Σικυώνος.

11.- Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων αγοράς στον αρχαιολογικό χώρο στην Τ.Κ. Σικυώνος.

12.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για έλεγχο τίτλων και παράσταση κατά τη σύνταξη συμβολαίων αγοράς στον αρχαιολογικό χώρο στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.

13.- Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων αγοράς στον αρχαιολογικό χώρο στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.

14.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 22-8-2011 Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου του Ρουμελιώτη Σωτηρίου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου του.

15.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 16-6-2011 Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου του Καρατζιά Βασιλείου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου του.

16.- Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά του κ. Μπεκιάρη Εμμανουήλ σχετικά με κατάληψη κοινοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Γκούρας, μετά από γνωμοδότηση Δικηγόρου.

17.- Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά του κ. Ζαχαριά Γεωργίου σχετικά με κατάληψη απαλλοτριοθέντος ακινήτου στην περιοχή Κανελλοπούλου-Σφαγεία μετά από γνωμοδότηση Δικηγόρου.

18.- Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της «Βαλκάνος Α.Ε» για ακύρωση άδειας λειτουργίας επιχείρησής της στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

19.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κρυονερίου» προϋπ. € 30.000,00

20.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Γονούσας»

21.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης»

22.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση εργασιών «Επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων» προϋπ. € 70.800,00

23.- Προέλεγχος Απολογισμού και Ισολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010.

Print Friendly, PDF & Email