Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 18390

Κιάτο 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 16 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών εκτέλεσης εργασιών του Δήμου που θα διενεργθούν το 2011.

2.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης υπέρ του κύρους της αριθμ. Φ14/1089/6-7-09 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας περί διακοπής της λειτουργίας της Α.Ε Βαλκάνος

3.- Ανάκληση της 73/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και ορισμός Δικηγόρου σε αίτηση των Μάρκου Λέγγα του Κωνσταντίνου και Μάρκου Λέγγα του Βασιλείου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων για την άρση απαλλοτρίωσης των οικοπέδων τους.

Print Friendly, PDF & Email