Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κιάτο 18-2-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. πρωτ:2235

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 21 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email