Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               Αριθμ. πρωτ:18128

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                         Ημ/νία: 16/12/2021

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα τηv 17 Δεκεμβρίου 2021  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2022.

        Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και  κατεπείγουσα λόγω  προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email