Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                          Κιάτο 07 Φεβρουαρίου 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                              Αριθμ. πρωτ: 1420

 

  Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους

        Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 07 Φεβρουαρίου  ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

      Ανάκληση της αριθμ. 1/2019  Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Ά βαθμού» και λήψη νέας.

   Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

 Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email