Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

                                                                                           Αριθμ. πρωτ: 20104                                                           Κιάτο  14-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους

  

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στις  15 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα 08:30  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63  του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν  για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  στο  παρακάτω  θέμα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων  έτους 2023.

 

            Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και  κατεπείγουσα λόγω  προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email