Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 12 Αυγούστου  2019

 

Κιάτο  9 – 8- 2019

Αρ. πρωτ.:9482

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                           

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Έκτακτη & Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  12η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  20:00 μ.μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1.        Ανάκληση της αριθ. 182/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», μετά το με αριθ. πρωτ. 967/ 26-7-2019 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ .
2.        Ανάκληση της αριθ.137/2019 απόφασης Δ. Σ.  με θέμα: «Απευθείας Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  στη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε του 2ου υποέργου : Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός», και λήψη νέας λόγω αλλαγής προϋπολογισμού του εν λόγω έργου .
3.        Έγκριση της αριθ.164/2019 απόφασης Οικ. Επιτροπής  με θέμα:  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
4.        Έγκριση της αριθ.173/2019 απόφασης Οικ. Επιτροπής  με θέμα:  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
5.        Έγκριση της αριθ.174/2019 απόφασης Οικ. Επιτροπής  με θέμα:  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email