Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη  19 Μαρτίου   2019

 

Κιάτο  19/03/2019

Αρ. πρωτ.…3224…

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                         

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε Ε Κ Τ Α Κ Τ Η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  Τρίτη  19 Μαρτίου  2019 και ώρα  20:00’ μμ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα:

                                                                                                                       

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

 

α/α                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.                  Έγκριση της 46/2019 απόφασης ΟΕ με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2019 για προμήθεια αδρανών υλικών προς αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στις ΔΕ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ, από πιστώσεις του Δήμου.

 

 

 

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως

διότι περιλαμβάνει θέματα που άπτονται δημοσίου συμφέροντος.

Print Friendly, PDF & Email