Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου  2019

 

Κιάτο  7/02/2019

Αρ. πρωτ.….1396…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                         

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε Ε Κ Τ Α Κ Τ Η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα  20:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

α/α                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.                  Ανάκληση της αριθ. 5/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας μετά την αριθ.4947/24-1-2019 εγκύκλιο του Υπ.Εσ.  με θέμα: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α’  Βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.

 

Print Friendly, PDF & Email