Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Aριθ. Πρωτ. 7778

Κιάτο   27-4-2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

10η   ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   στις 27-4-2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η   (δια ζώσης)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου του  Δημοτικού  Καταστήματος  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   27η  Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018,  για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως και Κατεπειγόντως,

λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                  Έγκριση της αριθ. 3/2023 μελέτης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας Δήμου Σικυωνίων»,  μετά των τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού 800.000,00 €.

 

Print Friendly, PDF & Email