Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

 

Κιάτο  29/01/2019

Αρ. πρωτ.:……990 …….….

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

                                                                                         

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα  12:00’ μεσημβρινή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω  θέμα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην δαπάνη εξόδων Κηδείας άπορου Συμπολίτη μας .

 

 

 

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως λόγω του έκτακτου γεγονότος .

 

Print Friendly, PDF & Email