Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  11/8/2020

αρ. πρωτ.: 7196

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ]   κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

 

Καλείστε  σε  έκτακτη (δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την Τρίτη  11η Αυγούστου 2020 και ώρα 12:30’ μ.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

 

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.      Έγκριση του 3ου ειδικού προϋπολογισμού & επικαιροποίηση 10/07/2020 της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ» με αρ. μελέτης 01/2017.

 

* προκειμένου να υποβληθεί η ως άνω μελέτη προς έγκριση  στο οικείο Τεχνικό Συμβούλιο την Πέμπτη 13/08/2020.

2.      Έγκριση της αριθμ. 214/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο,

«Τροποποίηση π/υ Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους».

 

* για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών ανάθεσης εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου

3.      Έγκριση της αριθμ. 215/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο,

«Τροποποίηση π/υ Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους».

 

* για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας σπόρων, φυτών κλπ.

 

 

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως *

 

Print Friendly, PDF & Email