Πρόσκληση έκτακτης -κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 22070 Κιάτο 27-10 – 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ε Κ ΤΑ Κ ΤΗ & Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
27 – 10 – 2011 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 6.30 μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ανάκληση της υπ` αριθ. 478/11 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:
«Παραίτηση από την άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 12/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 3852/2010.»

Η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας για άσκηση έφεσης.

Print Friendly, PDF & Email