Αντίγραφο του Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε ΤΠΕ

Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του KEK Master A.E. εγκρίθηκε η διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Τα προγράμματα είναι χρηματοδοτούμενα και υπάγονται στο έργο «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”. Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο προγράμματα με αντικείμενο:

 1. Εισαγωγή στους υπολογιστές – Χρήση εκπαιδευτικών μέσων και υλικού, Λειτουργικά συστήματα & Διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Παρουσιάσεις, Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, Προετοιμασία για την αγορά εργασίας.
 2. Εισαγωγή στους υπολογιστές – Χρήση εκπαιδευτικών μέσων και υλικού, Λειτουργικά συστήματα & Διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις δεδομένων, Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, Προετοιμασία για την αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αλλά και πτυχιούχους ΤΕΙ/ΑΕΙ με πολύ χαμηλό εισόδημα. Θα διεξαχθούν στην έδρα του ΚΕΚ Master Α.Ε. στο Κιάτο (Δημοκρατίας 45) και έχουν χρονική διάρκεια 100 ώρες με περίοδο υλοποίησης:  Ιανουάριος 2013 – Φεβρουάριος 2013.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την 1/11/12 και λήγει στις 21/ 12/12.

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής :
 • Αίτηση υποψηφίου
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Παραπεμπτικό σημείωμα από το ΚΠΑ
 • Μία ( 1) μικρή φωτογραφία
 • Βιογραφικό σημείωμα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ Master A.E.:
Δ/νση: Δημοκρατίας 45, Κιάτο
Tηλ. 27420-20560, ώρες 10:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.
Υπεύθυνη: Πετροπούλου Ευαγγελία

Print Friendly, PDF & Email

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε ΤΠΕ

Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του KEK Master A.E. εγκρίθηκε η διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Τα προγράμματα είναι χρηματοδοτούμενα και υπάγονται στο έργο «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”. Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο προγράμματα με αντικείμενο:

 1. Εισαγωγή στους υπολογιστές – Χρήση εκπαιδευτικών μέσων και υλικού, Λειτουργικά συστήματα & Διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Παρουσιάσεις, Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, Προετοιμασία για την αγορά εργασίας.
 2. Εισαγωγή στους υπολογιστές – Χρήση εκπαιδευτικών μέσων και υλικού, Λειτουργικά συστήματα & Διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις δεδομένων, Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, Προετοιμασία για την αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αλλά και πτυχιούχους ΤΕΙ/ΑΕΙ με πολύ χαμηλό εισόδημα. Θα διεξαχθούν στην έδρα του ΚΕΚ Master Α.Ε. στο Κιάτο (Δημοκρατίας 45) και έχουν χρονική διάρκεια 100 ώρες με περίοδο υλοποίησης:  Ιανουάριος 2013 – Φεβρουάριος 2013.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την 1/11/12 και λήγει στις 21/ 12/12.

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής :
 • Αίτηση υποψηφίου
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Παραπεμπτικό σημείωμα από το ΚΠΑ
 • Μία ( 1) μικρή φωτογραφία
 • Βιογραφικό σημείωμα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ Master A.E.:
Δ/νση: Δημοκρατίας 45, Κιάτο
Tηλ. 27420-20560, ώρες 10:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.
Υπεύθυνη: Πετροπούλου Ευαγγελία

Print Friendly, PDF & Email