Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης (με ποσοστό έως 50%) των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Επιλέξιμες είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και οι Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 25-4-2013

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγός του προγράμματος στην ηλεκτρονική Δ/νση: http://www.antagonistikotita.gr/pep/odigos.asp

 

Print Friendly, PDF & Email