Πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Ανακοινώσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δήμος Σικυωνίων
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σικυωνίων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σικυωνίων.
Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. κ
Κατά την περίοδο Μαΐου 2013 στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σικυωνίων θα δημιουργηθούν τμήματα για το ακόλουθο πρόγραμμα:

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο(Ι), 50 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται:
α) η συμπλήρωση σχετικής αίτησης
β) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:
• Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Σικυωνίων (εντός του ΚΕΠ Δήμου Σικυωνίων) Διεύθυνση: Μαυρούλια Γεωργίου 13, Κιάτο – τηλ.: 2742360213
Δευτέρα / Τετάρτη ώρες: 10:00 πμ. – 12:00 μμ.
Παρασκευή ώρες: 5:00 μμ. – 7:00 μμ.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι : Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Print Friendly, PDF & Email