Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου  2020 – 2021

Αγροτικά θέματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Πληροφορίες: Η. Καλπαξής

Τηλ.: 2742 360 129

 

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου  2020 – 2021.

Καταστάσεις στο δημαρχείο γραφείο 4 και στις Δημοτικές Ενότητες Στυμφαλίας και Φενεού.

 

Δείτε το με αρ. πρωτ. 214494 / 2021 συνημμένο έγγραφο.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 214494-2021

Print Friendly, PDF & Email