Προϊόντα

Ο παραγωγικός ιστός της τοπικής οικονομίας στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας και λιγότερο στον δευτερογενή.

Μέχρι και το 2008 ο πρωτογενής τομέας παρουσίαζε έντονη δυναμικότητα με τάση αύξησης της απασχόλησης η οποία οφειλόταν στην ικανοποιητική απόδοση της καλλιέργειας της σουλτανίνας γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε και στην επέκταση της γεωργικής γης στο νότιο τμήμα του Δήμου όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες εκχερσώσεις και μετατροπή δασικών εκτάσεων σε γεωργική γη.

Αντιθέτως στην περιοχή που εκτείνεται βόρεια της Νέας Εθνικής Οδού και στο παραλιακό μέτωπο παρατηρήθηκε μείωση των καλλιεργού-μενων εκτάσεων λόγω της επέκτασης της οικιστικής χρήσης (για πρώτη και δεύτερη κατοικία) και της μετατροπής της γεωργικής γης σε γη για οικιστική χρήση.

Το μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών εκτάσεων διατίθεται σε αμπελοκαλλιέργειες και δενδρώδεις καλλιέργειες με τάση αύξησης των αμπελοκαλλιεργειών και οπωροκηπευτικών.

Τα βασικά προϊόντα της τοπικής παραγωγής κατά σειρά οικονομικής σημασίας είναι τα κάτωθι:

  • Σουλτανίνα – αμπέλια
  • Εσπεριδοειδή
  • Βερίκοκα
  • Ελιές
  • Οπωροκηπευτικά
  • Καρύδια- αμύγδαλα
  • Γαλακτοκομικά
  • Κρέας
  • Πατάτα

Οι τάσεις που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια είναι η αύξηση των αρδευομένων εκτά-σεων με την κατασκευή νέων αρδευτικών έργων και η σταδιακή εγκατάλειψη των ετήσιων καλλιεργειών και η αντικατάσταση τους με δενδρώδεις και επιτραπέζια σταφύλια. Η  κατασκευή του φράγματος Ασωπού θα συμβάλει στην ανανέωση των καλλιεργειών και στη στροφή σε άλλες πιο αποδοτικές καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες της περιοχής και ιδιαιτέρως η βιολογική καλλιέργεια της σουλτανίνας μπορούν αφενός να προβληθούν σε ειδικά καταναλωτικά κοινά και αφετέρου να συνδυαστούν με μεταποιητικές δραστηριότητες (συσκευασία και προώθηση στη εθνική και διεθνή αγορά) που θα συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων.

Η κτηνοτροφία και συγκεκριμένα η αιγοπροβατοτροφία χαρακτηρίζει την αγροτική οικονομία των ορεινών Δημοτικών ενοτήτων (Στυμφαλίας- Φενεού)με σημαντική αύξηση στο ζωικό κεφάλαιο στην οποία συμμετέχουν περισσότερο τα βοοειδή ακολουθούν τα χοιροειδή και έπονται τα αιγοπρόβατα.

Ακολουθεί ο τριτογενής τομέας (41,35%) με κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα τον τουρισμό και ιδιαίτερα τον παραθεριστικό τουρισμό στην παραλιακή ζώνη κατά τους θερινούς μήνες και τον χειμερινό στην ορεινή ενδοχώρα του Δήμου, όπου τελευταία έχουν δημιουργηθεί αξιόλογα καταλύματα μέσω της αξιοποίησης των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ και LEADER. Ο δευτερογενής τομέας (8,02%) παρουσιάζει μικρή δραστηριότητα με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, κλάδου τροφίμων και ποτών και βιοτεχνίες που συσχετίζονται με οικοδομικά υλικά, πλαστικά, σιδηροκατασκευές, αλουμινοκατασκευές και ξυλεία.