Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (27-03-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 21-03-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ 7301
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 27η Μαρτίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2
Εγκριση δαπάνης αμοιβής 420,66 € της δικηγόρου Ελένης Σαρλά σε αγωγή Ηλία Ιγνατιάδη του Ευσταθίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
3 Εγκριση δαπάνης 344,40 € της δικηγόρου Ελισσάβετ Τρυφωνοπούλου για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της με αριθ.πρωτ. οικ.56815/794/13-8-2013 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (18-03-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 06-03-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ 5813
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 18η Μαρτίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2
Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
3 Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
4 Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» έργου του Δήμου Έτους 2014.
5 Καθορισμός όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης του Λιβαδιού «Σκιέφιζα – Σιούρι – Δραγωνέρα» της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014.
6 Καθορισμός όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης του Λιβαδιού «Διάσελο Γκιόζας – Μαυροβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014.
7 Καθορισμός όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης του Λιβαδιού «Λυκόρεμα» της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014.
8 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 329,64€ του δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά σε αγωγή Ηλία Ξένου του Παναγιώτη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου.
9 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 354,24€ της δικηγόρου Σοφίας Σαρλή σε έφεση των υπαλλήλων του Β Παιδικού Σταθμού κατά του Δήμου και κατά της αριθ. 1/2005 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με τη καταβολή πριμ παραγωγικότητας.
10 Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25-2-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 24-2-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.4791
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 την 25η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13: 30 π. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή των οφειλομένων έτους 2013 που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
2 Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου επί της οδού Π.Τσαλδάρη μεταφοράς και λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email