Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   

                                                                    

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   

                                                                       20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο   18-10-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Aριθ. Πρωτ. 25111

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ                                      

                                               

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Χουσελά                  Ευάγγελο

                                    2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                                    4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                                    3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                                    5.- Σπανό                     Κων/νο

                                    6.- Ζαχαριά                   Χρήστο

 

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 22α Oκτωβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10: 30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

    2

Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της Κοινοπραξίας με την επωνυμία (Κοινοπραξία Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Λουτράκι Α.Ε. Κλάμπ ΟΤΕΛ Λουτράκι Καζίνο Τουριστικές και Ξενοδοχιακές Επιχειρήσεις Α.Ε.)

    3

Έγκριση της υπ’ αριθ. 318/2013 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου.

    4

Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε αίτηση   εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ. Ελένης Κριθαρά.

    5

Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε αίτηση   εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ. Πικιώκου.

    6

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την   προμήθεια Α) Λαμπτήρων κλ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού, Β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου   υδραργύρου).

    7

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου   (Επισκευή και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ.   Σικυώνος και Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Λαλιωτίου).

    8

Καθορισμός όρων διακήρυξης της   προμήθειας: «Προμήθεια   κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίου πρώην τροχαίας Δ. Κ. Κιάτου»

                                                  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                           

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                                    (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                            

 

Print Friendly, PDF & Email