ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώσεις Σημαντικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                      Κιάτο  2 Αυγούστου   2019

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2                                              Αριθ. Πρωτ. 9295

Τ.Κ. 20200 ΚΙΑΤΟ

 

Πληροφορίες: Ειρήνη Π. Πρόβου

                           

Τηλέφωνο: 27423-60126

                    27423-60128

 

ΠΡΟΣ:

  1. Τα νεοεκλεγέντα  Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

  1. Τα νεοεκλεγέντα Τακτικά μέλη Συμβουλίων  Κοινοτήτων ,

 

  1. Τους νεοεκλεγέντες Προέδρους Κοινοτήτων

 

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

                  
Π  ρ  ό  σ  κ  λ  η  σ  η

 

 

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών,  του   Δημάρχου καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων  συνδυασμών κοινοτήτων, των τακτικών και αναπληρωματικών κοινοτικών Συμβούλων καθώς και των  Προέδρων  κοινοτήτων και των αναπληρωματικών αυτών,  σύμφωνα με τις αριθμ. 41/2019 και 47/2019 αποφάσεις του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,

 

K α λ ε ί σ θ ε να προσέλθετε στον Ιερό Ναό Μετ. Σωτήρος στο Κιάτο την 25η Αυγούστου  2019,  ημέρα  Κ υ ρ ι α κ ή  και  ώρα 11:00 π.μ.,    προκειμένου   να  δώσουμε   τον   προβλεπόμενο   από  το  Νόμο  Όρκο,   σύμφωνα  με το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4555/2018 .

 

 

Ο  ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email