Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (21-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 14-02-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ 4035
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 21η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα αγωγή αποζημίωσης των Παναγιώτη Φαρμάκη και Ιωάννη Φαρμάκη.
3 Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση των 1)Αθανασίου Λεονάρδου , 2)Γεωργίου Γαλάνη και 3)Παναγιώτη Ρούσση, υπαλλήλων του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κιάτου, για το αδίκημα της παράνομης ρίψης αδρανών υλικών στο δάσος.
4 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης της Ελένης Θεοδώρου.
5 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή του Ηλία Ιγνατιάδη.
6 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Κωνσταντίνου Πιτσούνη.
7 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα αγωγή του Παναγιώτη Ράπτη.
8 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα αγωγή των 1)Κωνσταντίνου Σπηλιόπουλου και 2)Αθανασίου Δελήμπαση.
9 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου κ. Δημητρίου Τριάντη κ.λ.π.
10 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά τον κ. Σταϊκου Δημητρίου
11 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί τον κο Γαβριήλ Γούναρη υπάλληλο του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πλημ.Κιάτου.
12 Συζήτηση επί αιτήματος Λεβιδιώτη Ανδρέα κλπ και ορισμός δικηγόρου περί γνωμοδοτήσεως του θέματος.
13 Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού καταστήματος Μεγάλου Βάλτου».
14 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά γραμματοσήμων διακίνησης αλληλογραφίας του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 06-02-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.3392
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2 Απ ευθείας ανάθεση του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου».
3 Απ ευθείας ανάθεση του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Καισαρίου».
4 Απ ευθείας ανάθεση του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Παραδεισίου».
5 Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (04-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 31-1-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.2732
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 4η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:
A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για συνεχιζόμενες προμήθειες ,εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη.
2 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, μετά την αριθ. 34/2014 Α.Δ.Σ.
3 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους μετά τις αριθ. 36 και 40/2014 Α.Δ.Σ.
4 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την προμήθεια καυσίμων κατά το έτος 2014.
5 Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «Αποκάλυψη , Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας».
6 Ανάθεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Γονούσας (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2014)».
7 Ανάθεση του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Διμηνιού (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2014)».
8 Ανάθεση του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Μποζικά (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2014)».

9 Ανάθεση του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Τιτάνης (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2014)».

10 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (28-1-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 24-1-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.2054
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 28η Ιανουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση πίστωσης ποσού 459.000,00€ για την καταβολή του υπολοίπου τιμήματος {ΤΙΜΗΜΑ:759.000,00€-300.000,00€ = Υπόλοιπο Τιμήματος :459.000,00€}από την αγορά ακινήτου που βρίσκεται στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ και στην συμβολή των οδών Καλογεροπούλου και 28ης Οκτωβρίου & Εθνικής Αντίστασης εμβαδού 2.252,34τ.μ. για την ανέγερση Διοικητηρίου, σύμφωνα με την 309/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2 Ψήφιση και διάθεση ειδικευμένων πιστώσεων του προυπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2014.
3 Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ. Κ. ΦΕΝΕΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (24-1-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 14-1-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.912
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 24η Ιανουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου για την υπόθεση Γεράσιμου Λύρα.
2 Έγκριση πρακτικών του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Κρυονερίου»
3 Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος. Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά.»
4 Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ. Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των κάθετων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους».
5 Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών εκτέλεσης ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Δήμου, για το έτος 2014.
6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο   10-10-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Aριθ. Πρωτ. 24392

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ                                      

                                               

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Χουσελά                  Ευάγγελο

                                    2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                                    4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                                    3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                                    5.- Σπανό                     Κων/νο

                                    6.- Ζαχαριά                   Χρήστο

 

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10η Oκτωβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14: 30 μ. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1

Εκδίκαση ένστασης   κατά της διακήρυξης για την προμήθεια α) Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου   ηλεκτρολογικού υλικού β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου).

 

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                           

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                                     (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                            

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 09-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο   03-10-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Aριθ. Πρωτ. 23811

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ                                      

                                               

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Χουσελά                  Ευάγγελο

                                    2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                                    4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                                    3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                                    5.- Σπανό                     Κων/νο

                                    6.- Ζαχαριά                   Χρήστο

 

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 9η Oκτωβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09: 30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού   τρέχοντος έτους.

    2

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Μαρίνας Φίλη-Λεονάρδου.

3

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης   για απαλλοτρίωση ακινήτων στην Τ. Κ. Μοσιάς.

    4

Έγκριση πρακτικών   πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

    5

Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Επισκευή –Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ.Κ. Κιάτου.

    6

Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά οφειλετών του Δήμου.

    7

Άσκηση πρόσθετης   παρέμβασης υπέρ της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.-Λουτράκι Α.Ε. – Κλάμπ ΟΤΕΛ Λουτράκι Καζίνο Τουριστικές και Ξενοδοχ/κές   Επιχειρήσεις Α.Ε.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                           

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                                    (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                            

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19-09-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 13-09-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 22027
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 19η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09: 30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2 Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014.
3 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Δικηγόρο κ. Απόστολο Δημ Φίλη.
4 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Δικηγόρο Απόστολο Σώκο.
5 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στην Δικηγόρο Παπαϊωάννου Ιωάννας.
6 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στην Δικηγόρο Παπαϊωάννου Ιωάννας.
7 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Δικηγόρο Πλάτωνα Τσουλούφα.
8 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια α) Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού και β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου Δ.Ε.Η. (Νατρίου Υδραργύρου).
9 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυση Τ. Κ. Φενεού».
10 Έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email