ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο 24/12/2021

Αριθ. πρωτ. 18743

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ  ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 28η Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Τρίτη  ώρα  18:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του  Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, τον Ν.4635/2019, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών.

      Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 /69472/24-9-2021 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021-ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.         Έγκριση «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2022.
2.         Έγκριση Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.».
3.         Έγκριση Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνιων «Η ΜΗΚΩΝΗ».
4.         Έγκριση Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνιών.
5.         Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» του Δήμου Σικυωνίων.

(αριθ. 10/2021 απόφαση Εκτ. Επιτροπής) .

6.         Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων (αριθ. 11/2021 απόφαση Εκτ. Επιτροπής)
7.          Αποδοχή Προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας  περιόδου 2021 -2022 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.
8.         Αποδοχή προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022.
9.         Αγορά ακινήτου για την δημιουργία πλατείας στην Κοινότητα Μποζικών .
10.     Αγορά ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης  στην Κοινότητα Ψαρίου.
11.     Επί του με αριθ. πρωτ. 145334/Δ4/12-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών μονάδων Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2022-2023».
12.     Ορισμός δυο εκπροσώπων του Δήμου για την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης  για τα παιδιά ( Child Guarantee).
13.     Επί αιτήματος φύτευσης δένδρων στην πλατεία της Κοινότητας Καισαρίου, (αριθ. 22/2021 απόφασης Εκτ. Επιτροπής).
14.     Επί αιτήματος άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου οχήματος στην οδό Περιάνδρου 28 στη Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου .
15.     Επί της αριθ. 18/2021 απόφασης της Κοινότητας Πασίου με θέμα: «Ονοματοθεσία οδών» .
16.     Επί της αριθ. 28/2021 απόφασης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής περί παραχώρησης αίθουσας 3ου Δημοτ. Σχολείου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων.
17.     Επί της αριθ. 30/2021 απόφασης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής,  περί αιτήματος της κ.  Πάτσιου  Αναστασίας για μείωση μισθώματος κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκείου της Κοινότητας Γκούρας.
18.     Επί της αριθ. 31/2021 απόφασης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής,  περί αιτήματος παραχώρησης του (βοηθητικού) κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την   διενέργεια προπονήσεων (Μπάσκετ)  .
19.     Άδεια διάνοιξης τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών
20.     Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Ψαρίου.
21.     Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, (402/2021 Ο. Ε.)
22.     Λήψη απόφασης ως προς την «Υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού ΚΕΠ Υγείας του Δήμου» .

 

 

Print Friendly, PDF & Email