Πρόσκληση 21ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (03-10-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κιάτο   29-09-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            Aριθ. Πρωτ.:22923

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ        

                                                      

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων         

                             1.- Μυττά                       Ιωάννη

                             2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                             3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                             4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                             5.- Σπανό                       Κων/νο

                            6.- Κελλάρη                   Βασίλειο

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 03η Οκτωβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ            ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.

3

Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτριωθέντων επικειμένων στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγείων κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

4

Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου σε ασκηθείσα έφεση του κ. Αποστόλου Φίλη.

5

Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του κ. Παπουτσή.

    

                

 

                                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                          

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (30-09-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κιάτο   26-09-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            Aριθ. Πρωτ.:22784

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ        

                                                      

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων         

                             1.- Μυττά                       Ιωάννη

                             2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                             3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                             4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                             5.- Σπανό                       Κων/νο

                            6.- Κελλάρη                   Βασίλειο

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ            ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2

Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2015.

4

Πρόσκληση της Ε.Ε. «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ» 2ης μειοδότριας του έργου «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων» για ανάθεση εκτέλεσης του έργου λόγω προηγούμενης διάλυσης εργολαβίας.

5

Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δημάρχου περί παροχής νομικής υποστήριξης.

6

Λήψη απόφασης περί διορισμού δικηγόρου σε αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου της κας Κωνσταντακάτου.

    

                

 

                                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                          

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                 19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (23-09-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κιάτο   19-09-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            Aριθ. Πρωτ.:22042

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ        

                                                      

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων         

                             1.- Μυττά                       Ιωάννη

                             2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                             3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                             4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                             5.- Σπανό                       Κων/νο

                            6.- Κελλάρη                   Βασίλειο

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 23η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ            ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2

Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3

Έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015».

4

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 354,24 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη σε ανακοπή Παναγιώτη Κασμά, ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Ναυπλίου.

5

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 144,62 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη σε ανακοπή (αποτιμητή σε χρήμα) της Α.Ε. ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

6

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 369,00 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη σε αγωγή (αποτιμητή σε χρήμα) της Ε.Ε. Μαζιώτης Σταύρος και Σία, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

 

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 369,00 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη σε έφεση (αποτιμητή σε χρήμα) της Ε.Ε. Μαζιώτης Σταύρος και Σία, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

7

Λήψη απόφασης περί της άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 284/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

8

Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου σε ασκηθείσα ανακοπή της Βασιλικής χήρας Ιωάννη Μητρόπουλου κατά του Δήμου Σικυωνίων.

9

Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατά της υπ’ αριθ. 250/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

10

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Βασ. Παπαβασιλείου υπαλλήλου του Δήμου περί παροχής νομικής στήριξης του.

    

                

 

                                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                          

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (29-08-2014)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κιάτο   22-08-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                             Aριθ. Πρωτ.:20002

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ        

                                                      

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων         

                              1.- Χουσελά                   Ευάγγελο

                             2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                             4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                             3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                             5.- Σπανό                       Κων/νο

                            6.- Ζαχαριά                   Χρήστο

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 29η Αυγούστου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2

Ένταξη οφειλετών του Δήμου σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (Α 93).

3

Εξέταση ενστάσεως της «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων».

4

Διάθεση πιστώσεως κατόπιν της αριθ. 7/2014 επικαιροποιημένης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σκυωνίων.

                                  

 

                                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                          

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (07-08-2014)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κιάτο   01-08-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                             Aριθ. Πρωτ.:18726

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ        

                                                      

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων         

                              1.- Χουσελά                   Ευάγγελο

                             2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                             4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                             3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                             5.- Σπανό                       Κων/νο

                            6.- Ζαχαριά                   Χρήστο

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 07η Αυγούστου 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2

Απ ευθείας ανάθεση έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων».

3

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών Μαγούλας & Πευκιά Κ.Διμηνιού (Υποέργο 1).

4

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ¨Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» & «Πευκιά Κ.Διμηνιού» (Υποέργο 2) (Προμήθεια συστήματος διαχείρισης – παρακολούθησης – ασφάλειας οχημάτων – σταθμού βάσεως αναμεταδοτών)¨.

5

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.

6

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Ευάγγελο Σαρχάνη για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2014.

7

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2901, ΚΗΥ- 2236,ΚΗΥ-2227,ΚΗΥ-5128,ΚΗΥ-5122,ΚΗΙ-5497,ΚΗΙ-5519,ΚΗΥ-2216,ΚΗΥ-2211,ΚΗΗ-2925.

8

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Υπογειοποίηση Εναέριων Δικτύων Ηλεκτροδότησης.

                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                          

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 27ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (30-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο   23-12-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Aριθ. Πρωτ.30475

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ                                                              

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Χουσελά                  Ευάγγελο

                                    2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                                    4.- Σωτηρόπουλο       Ιωάννη

                                    3.- Παπαβασιλείου     Νικόλαο

                                    5.- Σπανό                     Κων/νο

                                   6.- Ζαχαριά                  Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 30η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

    2

Έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο«Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου».

    3

Έγκριση δαπάνης αμοιβής δικηγόρων από δικαστικές ενέργειες τους σε υποθέσεις του Δήμου.

                                    

 

                                           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                 

                                                                                                       

                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 26ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (19-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο   19-12-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Aριθ. Πρωτ.30228

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ                                                              

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Χουσελά                  Ευάγγελο

                                    2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                                    4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                                    3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                                    5.- Σπανό                     Κων/νο

                                    6.- Ζαχαριά                  Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 19ην Δεκεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12: 00 π. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

    2

Έγκριση των πρακτικών   της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς   Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά»

    3

Έγκριση του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Τ. Κ. Σικυώνος & Μεσινού & Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου»

    4

Συγκρότηση Επιτροπής για τη δημοπράτηση έργων του Δήμου, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ.

    5

Τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας   σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις Δ.Ε. Σικυωνίων, μετά την εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

    6

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο   για την πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου για το έτος 2014.

   Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

                                      

                                          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                 

                                                                     

                                                                     

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 25ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                     

                                                                       25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (10-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο   04-12-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Aριθ. Πρωτ.28690

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ                                                              

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Χουσελά                  Ευάγγελο

                                    2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                                    4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                                    3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                                    5.- Σπανό                     Κων/νο

                                    6.- Ζαχαριά                  Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10ην Δεκεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09: 30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

    2

Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή   της συμβολαιογράφου κας Μαρίνας Φίλη   – Λεονάρδου.

    3

Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Βασιλικής Δαγρέ.

    4

Προσδιορισμός συντελεστή αποσβέσεων επιχορηγήσεων.

    5

Προέλεγχος απολογισμού-ισολογισμού και αποτελεσμάτων   χρήσεως 2012 έκθεση διαχείρισης Ο.Ε.

    6

Έγκριση των πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Μαυρούλια έως την 25ην Μαρτίου και την κάθετη αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους.»

    7

Έγκριση των πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού   του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ.Κ. Κιάτου»

    8

Ορισμός ορκωτού εκτιμητή για την απαλλοτρίωση ακινήτων   στην Δ.Κ. Κιάτου.

    9

Επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης, για την απαλλοτρίωση   ακινήτων εντός πόλης της Δ.Κ. Κιάτου.

  10

Ανάθεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Υδραυλάκων   Δ. Ε. Σικυωνίων»

  11

Ανάθεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Υδραυλάκων   Δ. Ε. Στυμφαλίας»

  12

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Σικυωνίων.

  13

Έγκριση δαπάνης αμοιβής του Δικηγόρου (Αμερικής) Robert     Thompson.

 

                                       Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                 

                                                                                                       

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο   26-11-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Aριθ. Πρωτ.28133

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ                                                              

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Χουσελά                  Ευάγγελο

                                    2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                                    4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                                    3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                                    5.- Σπανό                     Κων/νο

                                    6.- Ζαχαριά                  Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 27ην Νοεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 10: 30 π. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

    2

Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή   της συμβολαιογράφου κας Μαρίνας Φίλη   – Λεονάρδου.

    3

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 300,12€ του Δικηγόρου Γαβριήλ   Τασούλη, σε υπόθεση   άσκησης αγωγής κατά   του Σπυρίδωνος Κόλλια κ.λ.π.

    4

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 268,00€ του Δικηγόρου Ιωάννη   Καστούμη σε υπόθεση   αγωγής Βαρελά Αναστασίας κ.λ.π.

    5

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 235,00€ του Δικηγόρου Ιωάννη     Καστούμη σε υπόθεση έφεσης του Δήμου κατά   Βαρελά Αναστασίας κ. λ. π.

    6

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 117,00€ του Δικηγόρου Ιωάννη   Καστούμη σε υπόθεση   έφεσης του Δήμου μας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Φενεού κατά Γεράσιμου Λύρα κ.λ.π.

    7

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 69,00€ και 157,44€ του Δικηγόρου Ιωάννη   Καστούμη σε υπόθεση   άσκησης αγωγής κατά   Αγροτικού Συνεταιρισμού Μοσιάς κ.λ.π.

    8

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 236,16   του Δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά σε υπόθεση αίτησης των Βαγενά Δημητρίου κ.λ.π.

    9

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου έτους 2014.

10

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και   ανάθεση του έργου «Επισκευή –Συντήρηση Διωρόφου δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία κέντρου   μελετών Αρχαίας Σικυώνας, στην Τ. Κ.   Σικυώνας».

       Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.-                                              

                                        Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                 ΚΑΙ     Α/Α   Ο   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                                      ΖΑΧΑΡΙΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

                                                                                                      

                                                                     

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο   14-11-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Aριθ. Πρωτ.27336

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ                                                              

                                               

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Χουσελά                  Ευάγγελο

                                    2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                                    4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                                    3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                                    5.- Σπανό                      Κων/νο

                                    6.- Ζαχαριά                   Χρήστο

 

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 18ην Νοεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09: 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

    2

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων σε ασκηθείσα αίτηση τερματισμού του εμπιστεύματος Μαυρούλια   ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της Αμερικής.

    3

Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στην κ. Τσαμαντά Ελένη του Νικολάου

    4

Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης   στον κ. Γκόνο Δημήτριο του Ιωάννη.

    5

Εισήγηση για ορισμό Δικηγόρου και παροχή πληρεξουσιότητας προς αυτόν για άσκηση αγωγών – εξώσεων κατά μισθωτών του Δήμου λόγω μη απόδοσης οφειλόμενων μισθωμάτων.

    6

Ακύρωση   της δημοπρασίας του έργου   (Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικής Οδοποϊίας Δ.Κ. Κιάτου ) και   εκ νέου   καθορισμός όρων για την επαναδημοπράτησή του.

    7

Ακύρωση δημοπρασίας του έργου ( Επισκευή και   ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων   στις

Τ. Κ. Σικυώνος και Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Λαλιωτίου).

                                                       Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                           

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                                     (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                            

                                                                   

                        

                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   

                        

                                                                       22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο   08-11-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Aριθ. Πρωτ. 26804

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ                                                              

                                               

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Χουσελά                  Ευάγγελο

                                    2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                                    4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                                    3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                                    5.- Σπανό                      Κων/νο

                                    6.- Ζαχαριά                   Χρήστο

 

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 12ην Νοεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09: 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

    2

Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου   (Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ. Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την Μαυρούλια, έως την 25η Μαρτίου και των κάθετων αυτής από την οδό   Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους.

    3

Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου   (Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου της Δ. Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά.)

    4

Περί τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης Δ.Ε. Φενεού.

    5

Κήρυξη άγονης δημοπρασίας του έργου (Επισκευή – Συντήρηση διωρόφου Δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία κέντρου μελετών Αρχαίας Σικυώνας , στην Τοπική Κοινότητα Σικυώνας.) και επανάληψή της σε νέα ημερομηνία.

    6

Κήρυξη άγονης δημοπρασίας   της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2014.

    7

Απόδοση λογαριασμού   εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσίρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2938,ΚΗΗ-2939,ΚΗΗ-2936,ΚΗΥ-2220,ΚΗΥ-2150,ΚΗΥ-2213,ΚΗΙ- 5520,ΚΗΥ-5113.

                                                       Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                           

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                                     (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                            

                                            

Print Friendly, PDF & Email