ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                              9ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (27-08-2019)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   22-08-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 223

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                 

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                    Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                    Δημήτριο

                                   7.- Βυτινιώτη                              Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ

                                

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  27ην  Αυγούστου  2019   ημέρα της εβδομάδα Τρίτη  ώρα  12: 00  π. μ. σε   ΤΑΚΤΙΚΗ   Δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση  αρχικού αιτήματος  για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.
2 Έγκριση  αρχικού αιτήματος  για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων στα Σχολεία  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3 Έγκριση  αρχικού αιτήματος  για την απολύμανση στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4 Έγκριση  αρχικού αιτήματος  για την προμήθεια  και τοποθέτηση κουρτινών στο 1ο ΕΠΑ. Λ  Κιάτου.
5 Έγκριση  και διάθεση πιστώσεων  για  την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και εξουσιοδότηση  του προέδρου  για τις περαιτέρω ενέργειες.
6 Καταγγελία  της σύμβασης  του κυλικείου  του 1ου  ΕΠΑ. Λ  –  2ο  ΓΕΛ  –  1ου  Ε. Κ.  Κιάτου.
7 Περί καθορισμό όρων δημοπρασίας κυλικείου στο 1ο ΕΠΑ. Λ  –  2ο  ΓΕΛ  –  1ου  Ε. Κ.  Κιάτου

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

9ην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (27-8-2019)

Print Friendly, PDF & Email