ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Κιάτο  24/7/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 6417

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 28η Ιουλίου  2020 ημέρα  Τρίτη και  ώρα 20:30 μ.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Αποδοχή Έκτακτης επιχορήγησης ποσού 151.352,60 € στο Δήμο Σικυωνίων  προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών,  που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID-19 σύμφωνα, με το με αριθ. πρωτ. 30520/21-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  .
2.      Έγκριση παραλαβής επιμέρους στατικών μελετών μετά το από 14-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &  Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίων .
3.      Ανάκληση της αριθ.52/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου  Σικυωνίων».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4.      Επί του με αριθ. πρωτ. 2057/3-3-2020 εγγράφου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα: «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Σικυωνίων».
5.      Επί αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου με Θέμα : «Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Καταστημάτων», μετά το με αριθ. πρωτ.1935/14-7-2020 εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου – Τουρισμού Ν. Κορινθίας .
6.      Έγκριση απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου περί, Πρότασης παραχώρησης χρήσης των αιθουσών της Δυτικής πτέρυγας των συγκροτημάτων αποθηκών  Α.Σ.Ο στο Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου.
7.      Καθορισμός θέσεων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων .
8.      Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων, λόγω λήξης της Θητείας της .
9.      Επί αιτήματος κ. Δημ. Βασιλακόπουλου περί, «Απαλλοτρίωσης τμήματος κάθετα της οδού  Εθνικής Αντίστασης στην Τ.Κ. Διμηνιού»
10.                 Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ «Το Ουράνιο Τόξο», με θέμα: Παραχώρησης χρήσης αίθουσας  για τις ανάγκες του Συλλόγου.
11.                 Επί αιτήματος τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων επί της οδού Σικυώνος αριθ. 9 στο Κιάτο .
12.                 Επί αιτήματος παραχώρησης χρήσης της πλατείας Ελευθερίας για την πραγματοποίηση Αθλητικής και πολιτιστικής εκδήλωσης.
13.                 Επί του με  αριθ. πρωτ. 5078/22-6-2020 έγγραφο του  Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων με θέμα: «Παραχώρηση οκτώ (8) θέσεων στάθμευσης έναντκ του Α.Τ. Κιάτου για υπηρεσιακά οχήματα , κατασχεμένα οχήματα και οχήματα ελεγχόμενων ατόμων».
14.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

 (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)».

15.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ».
16.                 Προέλεγχος εισηγητικής έκθεσης Α΄ &  Β΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού μετά την αριθ. 191/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
17.                 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».
18.                 Έγκριση της αριθ. 164/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων,   με απευθείας αναθέσεις προμηθειών, για την προστασία από τον covid-19.
19.                 Έγκριση της αριθ. 165/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων» συνολικού π/υ 69.440,00€ προερχόμενα από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
20.                 Έγκριση της αριθ. 166/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την υλοποίηση 2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’ ΦΑΣΗ) και Διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας».
21.                 Έγκριση της αριθ. 167/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
22.                 Έγκριση της αριθ. 181/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
23.                 Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email