ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                       6ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (22-09-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο 16-09-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               Aριθ. Πρωτ. 21763

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                       Νέα Δημοτική Περίοδος (2014-2019)

                              

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλος   Βασίλειος

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειος

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικός           Παύλος

                                    5.- Γεώργας           Χρήστος

                                    6.- Μπακόλιας       Παναγιώτης

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 22αν Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Eκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

   2

Επιβολή διοικητικών ποινών για παραβάσεις του Ν. 4002/2011, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

   3

Περί συζητήσεως για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας του κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου.

   4

Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας της ΚΑΤΣΑΒΟΥ   ΣΟΦΙΑΣ στη

Τ. Κ. Κεφαλαρίου της Δ. Ε. Στυμφαλίας

   5

Περί συζητήσεως σχετικά με την επέκταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας 1.000 αμνοεριφίων

πάχυνσης ιδιοκτησίας Σπύρος Οικονομόπουλος και Σια ΟΕ.

 

                                                               

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                         5ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 01-08-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο 28-07-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               Aριθ. Πρωτ. 18216

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Καρακούση       Ευάγγελο

                                    2.- Πανάγου             Αθανάσιο

                                    3.- Χρυσικό             Παύλο

                                    4.- Χουσελά             Ευάγγελο

                                    5.- Σπηλιωτακάρα   Σωτήριο

                                    6.- Χατούπη             Νικόλαο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 1ην Aυγούστου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας της ΚΑΤΣΑΒΟΥ   ΣΟΦΙΑΣ

   2

Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων.

   3

Επιβολή διοικητικών ποινών για παραβάσεις του Ν. 4002/2011.

 

                                                               

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                         4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο 20-06-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               Aριθ. Πρωτ. 15236

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Καρακούση       Ευάγγελο

                                    2.- Πανάγου             Αθανάσιο

                                    3.- Χρυσικό             Παύλο

                                    4.- Χουσελά             Ευάγγελο

                                    5.- Σπηλιωτακάρα   Σωτήριο

                                    6.- Χατούπη             Νικόλαο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 27ην Iουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:15 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας των α) Μπούρη Κων/νου,

β) Καψιμαλάκου Ιωάννη και γ)   Αλεξίου Ελπίδας και Πάγκα Νίκης.

                                                            

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   

                                                                                                                   ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                         4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο 20-06-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               Aριθ. Πρωτ. 15236

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Καρακούση       Ευάγγελο

                                    2.- Πανάγου             Αθανάσιο

                                    3.- Χρυσικό             Παύλο

                                    4.- Χουσελά             Ευάγγελο

                                    5.- Σπηλιωτακάρα   Σωτήριο

                                    6.- Χατούπη             Νικόλαο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 27ην Iουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:15 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας των α) Μπούρη Κων/νου,

β) Καψιμαλάκου Ιωάννη και γ)   Αλεξίου Ελπίδας και Πάγκα Νίκης.

                                                            

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   

                                                                                                                   ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email