ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/1-9-2011

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 17461 Κιάτο 31-8 – 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ε Κ ΤΑ Κ ΤΗ & Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
1 – 9 – 2011 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 8.00 μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Εκλογή Εκπροσώπων Δημοτικών Συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελ/σου.

2. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 3η Πανελλήνια Έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011»

3. Έγκριση της αριθ. 5/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φενεού με θέμα : «Έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011».

4. Δυνατότητα του Δήμου να τριτεγγυάται για τις κοινωφελείς Επιχειρήσεις και το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικών Σταθμών αρμοδιότητάς του.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας εκλογής εκπροσώπων Δημοτικών Συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελ/σου.

Print Friendly, PDF & Email