ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email