ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προκυρήξεις

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση.: Γ. Γεννηματά 2
                     ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τ.Κ.             : 20200

Τηλ.             : 2742360152-2742360158

Fax              : 2742021103

Πληροφ.      : Ε. Σαρχάνης- Ν. Τσήρος
                         – Ι. Τσιοκάρας
 

 

Κιάτο 12-03-2021

Αριθ. Πρωτ.: 2550

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Ασφαλιστικές Εταιρείες – Πρακτορεία

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

Ο Δήμος Σικυωνίων ενδιαφέρεται ν’ ασφαλίσει για ένα (1) ημερολογιακό έτος, τα οχήματα και μηχανήματα ιδιοκτησίας του.

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Θα γίνονται δεκτές και τμηματικές προσφορές.

Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων θ’ αρχίσει την 10η Απριλίου 2021.

Σας ενημερώνουμε ότι κάλυψη για Νομική Προστασία δεν θα γίνεται δεκτή.

Για την μελέτη, τους όρους της ανάθεσης, πληροφορίες, διευκρινήσεις καθώς και αντίγραφα των αδειών των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου μας, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο Τμήμα Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Δήμου (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, τηλ. 2742360152, 2742360158, e-mail: dskinisis@gmail.com).

 

 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμημ.

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

 

 

Τσιοκάρας Ιωάννης

Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

 

Αίτημα προσφοράς ασφαλειών 2021

Print Friendly, PDF & Email