ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Για τον καθορισμό ζωνών και λήψη μέτρων, για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού «Ceratocystis platani» (έλκος του πλατάνου), που εντοπίστηκε στην λίμνη του φράγματος «Δόξα»

 

            Την τελευταία δεκαετία χιλιάδες αιωνόβια πλατάνια έχουν νεκρωθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, που είναι μια από τις πλέον καταστρεπτικές ασθένειες δασικών δένδρων παγκοσμίως. Ο μύκητας «Ceratocystis platani», που προκαλεί την ασθένεια, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2003 και έχει ήδη προσβάλει και νεκρώσει χιλιάδες πλατάνια στην Πελοπόννησο, ενώ πρόσφατα εντοπίστηκε στην λίμνη του φράγματος «Δόξα» Φενεού Κορινθίας, στην διασταύρωση του περιμετρικού δρόμου με τον δρόμο προς την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου.

            Για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας που απειλεί ένα από τα σημαντικότερα οικολογικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά είδη της χλωρίδας του τόπου μας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθορίστηκαν οριοθετημένες ζώνες ως εξής:

1). Εστιακή Ζώνη ακτίνας 130 μέτρων γύρω από το σημείο προσβολής που διαπιστώθηκε ο προσβεβλημένος πλάτανος. Στην ζώνη αυτή απαγορεύεται η πραγματοποίηση χωματουργικών εργασιών (διανοίξεις δρόμων, αμμοληψίες, ακόμα και όργωμα αγρών) χωρίς την άδεια της Δασικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που εκδοθεί η σχετική άδεια, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προβεί σε σχολαστικό πλύσιμο των μηχανημάτων και εργαλείων, αλλά και σε απολύμανσή τους με κατάλληλες χημικές ουσίες που θα υποδείξει η Δασική Υπηρεσία.

2). Ζώνη ασφαλείας ακτίνας ενός (1) χιλιομέτρου γύρω από την εστιακή ζώνη, όπου θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισμό νέων εστιών και καταστροφή προσβεβλημένων πλατάνων στα αρχικά στάδια προσβολής. Από την εστιακή ζώνη και την ζώνη ασφαλείας, απαγορεύεται η διακίνηση φυτευτικού υλικού και ξυλείας πλατάνου, σε άλλες περιοχές εκτός των ζωνών αυτών. Επίσης απαγορεύεται η υλοτομία και το κλάδεμα πλατάνων χωρίς την εποπτεία της Δασικής Υπηρεσίας.

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 της 119999/22-9-2004 ΚΥΑ.

Τέλος για να αποφευχθεί η διάδοση της ασθένειας σε νέες περιοχές, παρακαλούνται όλοι οι δημότες να συμβάλουν, ενημερώνοντας άμεσα το αρμόδιο Δασαρχείο ή τον Δήμο σε περίπτωση που εντοπίσουν ξερό ή ημίξερο πλατάνι.

 

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει αναρτηθεί εδώ:

Print Friendly, PDF & Email