ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                     Κιάτο 25 -02-2014

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                                               

                                       Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 3ης/25-02-2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ

1.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ , ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

       6/2014

 

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

 

2.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ

       7/2014

 

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

 
Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                               Κιάτο 22-01-2014

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                   

                                       Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 2ης/22-01-2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ

1.

ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

       1/2014

 

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

 

2.

ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΜΙΣΘΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

       2/2014

 

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

 

3.

ΠΕΡΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

       3/2014

 

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

 

4.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟΥ

       4/2014

 

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

       5/2014

 

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

       ΝΑΙ

 
Print Friendly, PDF & Email