ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της αριθ. 6/2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 5-4–2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            Κιάτο   11- 4 – 2011

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  6 /  2011   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

                                             της      5    4 – 2011

ΘΕΜΑΤΑ   ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.      Έγκριση μελέτης «Αγροτική Οδοποιία (βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στις Τ.Κ. Κλημεντίου, Σουλίου Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων .

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ.Απόφ.  1

Print Friendly, PDF & Email