ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της αριθ. 11/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 10- 5 – 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                              Κιάτο   10- 5 – 2011

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  11/  2011   ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

της  10- 5 – 2011

 
ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Συζήτηση σχετικά με το θέμα των συνενώσεων – καταργήσεων Σχολικών Μονάδων του Δήμου Σικυωνίων

 

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ.Απόφ.  214 /11     &

Print Friendly, PDF & Email