ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της αριθ. 10 / 2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 6-5–2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                Κιάτο   9- 5 – 2011


                Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  10 /  2011   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

                               της      6    5 – 2011

 
ΘΕΜΑΤΑ   ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου στη Δημοτ. Ενότητα Φενεού του Δήμου Σικυωνίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αρι

Print Friendly, PDF & Email