ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της αριθ. 06/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 18-6-2019

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 20-6-2019

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  06/2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της   18-6-2019

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου για στέγαση δραστηριοτήτων από την Διαπολιτισμική –Περιβαλλοντική Οργάνωση FILOXENIA

                     ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ. 22/2019                  Αριθ. πρωτ.                           ΠΡΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση  διενέργειας και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο  «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του προγράμματος (S Management Plus) με την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ.

 

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 23/2019                  Αριθ. πρωτ.                            ΠΡΟΣ

 

  1. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

                      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 24/2019                  Αριθ. πρωτ.                            ΠΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

  1. Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1( μία) θέση καθαρίστριας/ καθαριστή στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής  για την επιλογή της θέσης  καθαρίστριας/καθαριστή

 

 

                       ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 25/2019                  Αριθ. πρωτ.                            ΠΡΟΣ

 

  1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σχολικών μονάδων α) 1ου Δημοτικό Σχολείο Κιάτου, β) Νηπιαγωγείο Ψαρίου και γ)   Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων

 

                       ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 26/2019                  Αριθ. πρωτ.                            ΠΡΟΣ

 

 

  1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 33.500,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2019 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 27/2019                  Αριθ. πρωτ.                            ΠΡΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email