ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κιάτο  1/11/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 14791

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Διακηρύσσει ότι:

 

Θα γίνει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για σύναψη σύμβασης συλλογής
εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου μας, στις 18 Νοεμβρίου 2021 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, από την αρμόδια
Επιτροπή.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ολόκληρη την περίληψη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email