Πίνακας 8/13ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2013.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης
Α΄προ ημερ. 73 Ορισμός Συμβολαιογράφου για σύνταξη πράξης
διάταξης μεταβίβασης κυριότητας οχήματος στον Δήμο.

Αποστολή:

Β΄προ ημερ. 74 Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σε αίτηση
διάταξης αποζημίωσης του κ. Μπουκουβάλα Σωτηρίου από
ζημιά στο αυτοκίνητό του.

Αποστολή:

1. 75 Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Ενεργειακή
αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημοτικού
Σχολείου της Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων»

Αποστολή:

2. 76 Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση Βοσκότοπου
« Βάγκαλι» στην Τ.Κ. Μποζικών.

Αποστολή:

3. 77 Παραπομπή θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για
απευθείας μίσθωση χώρου παραπλεύρως του σταθμού του
προαστιακού σιδηροδρόμου για τις ανάγκες εγκατάστασης
αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων.

Υποβολή:

Έγκριση:

4. 78 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλλων με
προπληρωμένο τέλος για τη διακίνηση της αλληλογραφίας
του Δήμου.

Αποστολή:

5. 79 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή στις
δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού
στην ΤΚ Μεσινού.

Αποστολή:

6. 80 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή στις
δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού
στην ΤΚ Σουλίου.

Αποστολή:

7. 81 Ανάκληση των αριθμ. 65, 66 και 67/2013 αποφάσεων
Οικονομικής Επιτροπής

Αποστολή:

8. 82 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

Αποστολή:

9. 83 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 354,24 του Δικηγ. Απόστολου
Σώκου σε υπόθεση προσφυγής της Ο.Ε. «Μαρία Μπούντρου
και Σία» ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κορίνθου σχετικά με τη σφράγιση καταστήματος.

Αποστολή:

10. 84 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 289,05 του Δικηγ. Απόστολου
Σώκου σε υπόθεση έφεσης του Δήμου κατά της αριθμ.
49/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με τη καταβολή επιδόματος
176,00€ σε 7 υπαλλήλους του τέως Δήμου Στυμφαλίας.

Αποστολή:

11. — Αναβάλλεται
( Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 329,64 του Δικηγ. Απόστ Σώκου
σε υπόθεση στέγασης ΚΑΠΗ).

12. 85 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 118,08 της δικηγόρου Γεωργίας
Παπαθεοφάνους σε υπόθεση αίτησης της Αγγελικής Διαμαντή
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σχετικά με
αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου.

Αποστολή:

13. 86 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Ρεβίθη Αικατ. στην
Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής και ορισμός
Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου.

Αποστολή:

14. 87 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Ρεβίθη Σπυρίδωνος στην
Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής και ορισμός
Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου.

Αποστολή:

15. 88 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Χαντζή Σπυρίδωνος στην
Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής και ορισμός
Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου.

Αποστολή:

16. 89 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Ρεβίθη Αικατερίνης και
Σπυρίδωνος στην Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής
και ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου.

Αποστολή:

17. 90 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση της Αικατερίνης
Ζακούρα- Σκούρα και λοιπών ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με
αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης ακινήτου τους.

Αποστολή:

18. 91 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για υπεράσπιση του
υπαλλήλου του Δήμου Δουβή Γεωργίου για ρίψη απορριμμάτων
σε πρανές φυσικού ρέματος χωρίς άδεια.

Αποστολή:

19. 92 Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την
άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά του Δήμου Κορινθίων περί
της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων δυνάμει των οποίων
του χορηγήθηκε άδεια ύδρευσης.

Αποστολή:

20. 93 Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την
άσκηση Ενδίκων Βοηθημάτων κατά υδροηλεκτρικού
εργοστασίου που λειτουργεί στην Δ.Ε. Στυμφαλίας.

Αποστολή:

21. 94 Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αίτησης
Γκόνου Δημητρίου για αποζημίωσή του.

Αποστολή:

22. 95 Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει μετά την αριθμ.
43/2013 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου σε υπόθεση Φίλη
Αποστόλου.

Αποστολή:

23. 96 Νομιμοποίηση δικαστικών ενεργειών στη συζήτηση Αίτησης του
Ρούντη Ιωάννη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου
αποζημίωσης ακινήτου του.

Αποστολή:

24. 97 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση Κανονισμού
κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού

Υποβολή:

Έγκριση:

Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας 8/13ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 13022
Κιάτο 6 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων»

2.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση Βοσκότοπου « Βάγκαλι» στην Τ.Κ. Μποζικών.

3.- Λήψη απόφασης επί της δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου παραπλεύρως του σταθμού του προαστιακού σιδηροδρόμου για τις ανάγκες εγκατάστασης αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων.

4.- Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλλων με προπληρωμένο τέλος για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.

5 .- Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Μεσινού.

6.- Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Σουλίου.

7.- Ανάκληση των αριθμ. 65, 66 και 67/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

8.- Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

9.- Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 354,24 του δικηγόρου Απόστολου Σώκου σε υπόθεση προσφυγής της Ο.Ε. με την επωνυμία «Μαρία Μπούντρου και Σία» ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με τη σφράγιση καταστήματος.

10.- Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 289,05 του δικηγόρου Απόστολου Σώκου σε υπόθεση έφεσης του Δήμου κατά της αριθμ. 49/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με τη καταβολή επιδόματος 176,00€ σε 7 υπαλλήλους του τέως Δήμου Στυμφαλίας.

11.- Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 329,64 του δικηγόρου Απόστολου Σώκου σε υπόθεση ανακοπής του Δήμου κατά της Παναγιώτας Χουλιάρα και κατά της αριθμ. 741/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων (κτίριο στέγασης ΚΑΠΗ), η οποία ματαιώθηκε.

12.- Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 118,08 της δικηγόρου Γεωργίας Παπαθεοφάνους σε υπόθεση αίτησης της Αγγελικής Διαμαντή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου.

13.- Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Ρεβίθη Αικατερίνης στην Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής και ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου.

14.- Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Ρεβίθη Σπυρίδωνος στην Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής και ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου.

15.- Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Χαντζή Σπυρίδωνος στην Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής και ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου.

16.- Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Ρεβίθη Αικατερίνης και Σπυρίδωνος στην Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής και ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου.

17.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση της Αικατερίνης Ζακούρα- Σκούρα και λοιπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης ακινήτου τους.

18.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για υπεράσπιση του υπαλλήλου του Δήμου Δουβή Γεωργίου για ρίψη απορριμμάτων σε πρανές φυσικού ρέματος χωρίς άδεια.

19.- Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά του Δήμου Κορινθίων περί της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων δυνάμει των οποίων του χορηγήθηκε άδεια ύδρευσης.

20.- Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ενδίκων
Βοηθημάτων κατά υδροηλεκτρικού εργοστασίου που λειτουργεί στην Δ.Ε. Στυμφαλίας.

21.- Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αίτησης Γκόνου Δημητρίου για αποζημίωσή του.

22.- Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει μετά την αριθμ. 43/2013 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου σε υπόθεση Φίλη Αποστόλου.

23.- Νομιμοποίηση δικαστικών ενεργειών στη συζήτηση Αίτησης του Ρούντη Ιωάννη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου του.

24.- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση Κανονισμού κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού

Print Friendly, PDF & Email