Πίνακας 7-Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 17ης Μαϊου 2013.

 

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

 

Α΄προ ημερ. 69 Νομιμοποίηση δικαστικών ενεργειών και ορισμός
Διάταξης Δικηγόρου σε Αίτηση προσωρινής επιδίκασης
απαίτησης του Παπαδόπουλου Κων/νου ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά
του Δήμου Σικυωνίων και λοιπών.

 

Αποστολή:

 

1. 70 Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση
του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην
Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

 

Υποβολή

 

Εγκριση

 

2. 71 Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο
«Αγροτική Οδοποιϊα (τμήμα Α΄και τμήμα Β΄) Ε.Ο.
Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά Δήμου
Σικυωνίων».

 

Αποστολή:

 

3. 72 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

 

Αποστολή:

 

Κιάτο 17 Μαϊου 2013
Ο Δήμαρχος

 

Print Friendly, PDF & Email