Πίνακας 20ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2012.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης
Α΄προ ημερ. 277 Παραπομπή θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
διάταξης απευθείας μίσθωση ακινήτου πλησίον του σταθμού του
προαστιασκού σιδηροδρόμου για εγκατάσταση
αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων.

Αποστολή:

B΄προ ημερ. 278 Έγκριση δαπάνης αμοιβής της Δικηγόρου
διάταξης Παπαϊωάννου Ιωάννας από δικαστικές ενέργειές της
στην υπόθεση Χούνδρου Αντωνίου.

Αποστολή:

Γ΄προ ημερ. 279 Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
διάταξης σε ασκηθείσα Αίτηση Αναθεώρησης κατά της
αριθμ.3168/2012 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αποστολή:

Δ΄προ ημερ. 280 Ορισμός Δικηγόρου σε Αίτηση ακύρωσης του Δημητρίου
διάταξης Στεργιούλη κατά του Δήμου Σικυωνίων περί αναστολής
της με αριθμ. 246/07.07.2011 άδειας οικοδομής Δημοτ.
Αναψυκτηρίου στην Τ. Κ. Σικυώνος & ορισμός
συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του ειδικού
πληρεξουσίου.

Αποστολή:

1. 281 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο «΄Εργα
βελτίωσης σχολικών συγκροτημάτων Κιάτου».

Υποβολή:

Έγκριση:
2. 282 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων».

Υποβολή:

Έγκριση:

3. 283 Κήρυξη άγονης δημοπρασίας για την «Προμήθεια εξοπλισμού
για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων (Λογισμικό και
αντλίες)».

Αποστολή:

4. 284 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροκτημάτων
της Τ.Κ. Κυλλήνης της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας.

Υποβολή:

Έγκριση:
5. 285 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροκτημάτων
της Τ.Κ. Καλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας.

Υποβολή:

Έγκριση:
6. 286 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροκτημά-
των της Τ.Κ. Ψαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας.

Υποβολή:

Έγκριση:
7. 287 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροκτημάτων
της Τ.Κ. Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας.

Υποβολή:

Έγκριση:
8. 288 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροκτημάτων
της Τ.Κ. Καστανιάς της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας.

Υποβολή:

Έγκριση:

9. 289 Εγκριση κατάστασης για την περιοδική ενίσχυση απόρων
δημοτών μέσω διατακτικής για την προμήθεια αναγκαίων
ειδών διατροφής τους κατά τις εορτές των Χριστουγέννων
και νέου έτους 2013.

Αποστολή:

10. 290 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε υπόθεση Κωνσταντίνου
Σουσούνη κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Αποστολή:

11. 291 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για άσκηση Αγωγής του
Απόστολου Φίλη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων για καταβολή
δικηγορικής αμοιβής.

Αποστολή:

12. 292 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε αίτηση αναγνώρισης
δικαιούχου της Ε.Α.Σ Κιάτου κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Αποστολή:

13. 293 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας».
Αποστολή:

14. 294 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Δημοτική οδοποιϊα Δ.Ε. Στυμφαλίας».

Αποστολή:

15. 295 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Δημοτική οδοποιϊα Δ.Ε. Φενεού».

Αποστολή:

16. 296 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Δημοτική Οδοποιϊα Δ.Κ. Κιάτου».

Αποστολή:

17. 297 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Διαμόρφωση χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας».

Αποστολή:

18. 298 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Συντήρηση –Ανακαίνιση Γηπέδου ποδοσφαίρου Ανατολικής
Τραγάνας».

Αποστολή:

19. 299 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιϊας Τ.Κ. Δ.Ε. Σικυωνίων».

Αποστολή:

20. 300 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Κ. Κιάτου».

Αποστολή:

21. 301 Ορισμός Συμβολαιογράφου για μεταβίβαση φορτηγού
αυτοκινήτου και εκσκαφέα ερπυστριοφόρου από τη Διαδη-
μοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλ-
λοντος.

Αποστολή:

22. 302 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους.

Αποστολή:

Κιάτο 6 Δεκεμβρίου 2012
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email