Πίνακας 2/13ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2013.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

1. 9 Αναστολή εκτέλεσης της αριθμ. 97/2012 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής , μετά από αίτηση Μπόκου Παύλου και
την αριθμ. 326/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποστολή:

2. 10 Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού
«Ισιώματα» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής
Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2013.

Αποστολή:

3. 11 Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού
«Λυκόρεμα» της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής
Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2013.

Αποστολή:

4. 12 Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού
«Παλιοσόριζα-Κάστρο» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου
της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2013.

Αποστολή:

5. 13 Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού
«Σκιέφιζα – Σιούρι – Δραγωνέρα» της Τοπικής Κοινότητας
Λαύκας της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου για το 2013.

Αποστολή:

6. 14 Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση λιβαδιού
«Διάσελο Γκιόζας – Μαυροβούνι» της Τοπικής Κοινότητας
Καστανιάς της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου για το 2013 .

Αποστολή:

7. 15 Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια ενός
καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου».

Υποβολή:

Έγκριση:

8. 16 Κήρυξη άγονης δημοπρασίας για την «Προμήθεια ενός
καινούργιου φορτηγού οχήματος του Δήμου» και επανάληψη.

Αποστολή:

9. 17 Κήρυξη άγονης δημοπρασίας για την «Προμήθεια υγρών
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου για το έτος 2013»
και παραπομπή στο Δημοτ. Συμβούλιο για απευθείας ανάθεση.

Αποστολή:

10. 18 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 5-7-2012 Αγωγή
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος της Ρηγοπούλου
Αικατερίνης και λοιπών κατά του Δήμου Σικυωνίων και της
Κλειούφη Γεωργίας σχετικά με υπόθεση στην Τ.Κ. Μουλκίου.

Αποστολή:

11. 19 Ορισμός Δικηγόρου σε Αίτηση Βαγενά Δημητρίου και λοιπών 12
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του
Δήμου σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημιώσεως.

Αποστολή:

12. 20 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση Mαυρομάτη
Παρασκευής και λοιπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση
δικαιούχων αποζημίωσης.

Αποστολή:

13. 21 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση –κλήση του Τζαβέλλα
Σωτηρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
κατά του Δήμου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αποστολή:

14. 22 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση του Ευθυμίου
Δημητρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
κατά του Δήμου και λοιπών.

Αποστολή:

15. 23 Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης μετά από την
αριθμ. 201/2012 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος που
αφορά υπόθεση αγωγής Φίλη Αποστόλου κατά του Δήμου.

Αποστολή:

16. 24 Απόρριψη αίτησης για εξώδικο συμβιβασμό της Κωστοπούλου
Ευαγγελίας σε υπόθεση μικροατυχήματος και φθοράς του
αυτοκινήτου της.

Αποστολή:

17. 25 Εγκριση εξώδικου συμβιβασμού σε αίτηση του Τσαλκούτη
Βασιλείου σε υπόθεση ζημιάς και φθοράς του αυτοκινήτου του.

Αποστολή:

18. 26 Απόρριψη αίτησης για εξώδικο συμβιβασμό σε αίτηση του Ντάνου
Νικολάου σε υπόθεση ζημιάς του αυτοκινήτου του.

Αποστολή:

19. 27 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Εργα βελτίωσης σχολικών συγκροτημάτων Κιάτου».

Αποστολή:

20. 28 Αποδοχή δωρεάς φυτών και υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου σε
πλατεία του Δήμου από τον Δομετίου Βασίλειο.

Αποστολή:

21. 29 Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων αγοράς
Ακινήτων στον αρχαιολογικό χώρο στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.

Αποστολή:

Κιάτο 5 Μαρτίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email