Αντίγραφο του Πίνακας 2ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Κιάτο  181-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                            

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  υπ’ αριθ.  2ης /2012   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   της  181 – 2013.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. 1.Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Αριθ. Απόφ.       18                   Αριθ. Πρωτ.  12/18-1-13           Έγκριση

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας 2ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Κιάτο  181-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                            

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  υπ’ αριθ.  2ης /2012   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   της  181 – 2013.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. 1.Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Αριθ. Απόφ.       18                   Αριθ. Πρωτ.  12/18-1-13           Έγκριση

Print Friendly, PDF & Email