Πίνακας 19ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2012.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

Α΄προ ημερ. 262 Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Αποπεράτωση
Διάταξης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μουλκίου», προϋπ. 50.000,00 €.

Αποστολή:

B΄προ ημερ. 263 Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Αποπεράτωση
Διάταξης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σικυωνίων», προϋπ.
50.000,00 € .

Αποστολή:

1. 264 Κήρυξη άγονης δημοπρασίας για την εκτέλεση
του έργου «Έργα βελτίωσης σχολικών συγκροτημάτων
Κιάτου» και επανάληψη αυτής.

Αποστολή:

2. 265 Έκδοση Εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του
Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μετατόπιση
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Κ. Στενού.

Αποστολή:

3. 266 Έκδοση Εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του
Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για χορήγηση νέας
παροχής για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής
τάσης ακινήτου που βρίσκεται στην Ανατ. Τραγάνα Δ.Κ.
Κιάτου.

Αποστολή:

5. 267 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων».

Αποστολή:

6. 268 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο
«Ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν. 4013/2011 για ακίνητο
που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σικυώνος».

Υποβολή:

Έγκριση:

7. 269 Ορισμός συμβολαιογράφου για την αγορά ακινήτου στην
Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού.

Αποστολή:

8. 270 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

Αποστολή:

9. 271 Καθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου
πλησίον του Σταθμού του Προαστιακού σιδηροδρόμου
για την εγκατάσταση αυτόματου σταθμού ενοικίασης
ποδηλάτων.

Αποστολή:

10. 272 Καθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για
στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου.

Αποστολή:

11. 273 Καθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτων
στην Τ.Κ. Καισαρίου για τις ανάγκες εγκατάστασης
χώρου μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αποστολή:

12. 274 Καθορισμός όρων διακήρυξης για διενέργεια διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων
κίνησης και θέρμανσης του Δήμου» για το έτος 2013.

Αποστολή:

13. 275 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση
Κανονιστικής Απόφασης περί επιβολής τελών
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τους
χρησιμοποιούντες πωλητές και παραγωγούς το χώρο της
Λαϊκής Αγοράς Κιάτου.

Αποστολή:

4. 276 Έκδοση Εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών
κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

Αποστολή:

Κιάτο 14 Νοεμβρίου 2012
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email