Αντίγραφο του Πίνακας 17/13ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤH ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κιάτο 20-09-2013
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 17/19-09-2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 177/2013 200-09-2013 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
2 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014 178/2013 20-09-2013 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝΑΙ 1.- Δημοτικό Συμβούλιο Ενταύθα2.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
3 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Δικηγόρο Απόστολο Δημ. Φίλη 179/2013 200-09-2013 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
4 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Δικηγόρο Απόστολο Σώκο 180/2013 20-09-2013 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
5 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στην Δικηγόρο Παπαϊωάννου Ιωάννα. 181/2013 20-09-2013 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
6 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στην Δικηγόρο Παπαϊωάννου Ιωάννα. 182/2013 20-09-2013 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
7 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Δικηγόρο Πλάτωνα Τσουλούφα 183/2013 20-09-2013 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
8 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια α) Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού και β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου Δ.Ε.Η. (Νατρίου Υδραργύρου). 184/2013 20-09-2013 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝΑΙ 1.- Τεχνική Υπηρεσία Ενταύθα
9 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου (Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυση Τ.Κ. Φενεού) 185/2013 20-09-2013 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 2.- Τεχνική Υπηρεσία Ενταύθα
10 Έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014» 186/2013 20-9-2013 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝΑΙ 1.- Τεχνική Υπηρεσία Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας 17/13ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤH ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κιάτο 20-09-2013
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 17/19-09-2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 177/2013 200-09-2013 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
2 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014 178/2013 20-09-2013 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝΑΙ 1.- Δημοτικό Συμβούλιο Ενταύθα2.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
3 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Δικηγόρο Απόστολο Δημ. Φίλη 179/2013 200-09-2013 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
4 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Δικηγόρο Απόστολο Σώκο 180/2013 20-09-2013 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
5 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στην Δικηγόρο Παπαϊωάννου Ιωάννα. 181/2013 20-09-2013 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
6 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στην Δικηγόρο Παπαϊωάννου Ιωάννα. 182/2013 20-09-2013 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
7 Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Δικηγόρο Πλάτωνα Τσουλούφα 183/2013 20-09-2013 OMOΦΩΝΩΣΝΑΙ 1.- Οικονομική Υπηρεσία Του Δήμου μας Ενταύθα
8 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια α) Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού και β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου Δ.Ε.Η. (Νατρίου Υδραργύρου). 184/2013 20-09-2013 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝΑΙ 1.- Τεχνική Υπηρεσία Ενταύθα
9 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου (Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυση Τ.Κ. Φενεού) 185/2013 20-09-2013 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 2.- Τεχνική Υπηρεσία Ενταύθα
10 Έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014» 186/2013 20-9-2013 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝΑΙ 1.- Τεχνική Υπηρεσία Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email